مدیکال ترمینولوژی

زمان برگزاری: یکشنبه 6 مهر 1399 ساعت 10:00:00

برنامه مدیکال ترمینولوژی با حضور سرکار خانم دکتر وحیده بالنگ روز یکشنبه 6 مهرماه ساعت 10 صبح از طریق همین صفحه قابل مشاهده است.